image

Magazyny Wysokiego Składowania

Duże przestrzenie magazynowe stwarzają problem z lokalizacją asortymentu. Wprowadzenie oznaczeń miejsc składowania pozwala na dokładne wskazanie miejsca ułożenia lub pobrania

Image

Kody kreskowe

Na etykietach oznaczających miejsca składowania wraz z oznaczeniami literowo-cyfrowymi umieszczone są kody kreskowe umożliwiające użycie przy obsłudze magazynów terminali z czytnikiem kodów kreskowych, które zwiększają wydajność czynności magazynowych i minimalizują liczbę błędów

Miejsca składowania

Każde pojedyncze miejsce, na którym może być składowany asortyment jest oznaczone unikalnym symbolem składającym się z oznaczenia sektora, rzędu, poziomu

Miejscom mogą zostać nadane oznaczenia wskazujące jakie typy palet mogą być na nich położone

Inwentaryzacja

Specjalny moduł wspomaga prace inwentaryzacyjne, rozlicza je i generuje odpowiednie dokumenty

Wprowadzone rozwiązania umożliwiają prowadzenie inwentaryzacji częściowych podczas pracy magazynu 

Analizy

Opracowane analizy pozwalają na sprawne zarządzanie procesami magazynowymi

Konfigurowalne rozwiązania

Program który dopasowuje się do ciebie a nie na odwrót...

Przychody

System wskazuje miejsca, na których ma być rozmieszczony przyjmowany asortyment. Pracownik używając terminala z czytnikiem kodów kreskowych potwierdza prawidłowość działania

Rozchody

Dokumenty rozchodowe wskazują miejsca, z których ma być pobrany asortyment. Terminale z czytnikami kodów kreskowych potwierdzają działanie eliminując błędne wydania, oraz zapisują w systemie dane dające możliwość tworzenia analiz wydajności i czasu pracy