Kategorie
Zakup Zarządzanie

Zarządzanie ofertami z Dalma.si

Jesteśmy podekscytowani, że możemy zaprezentować Ci naszą najnowszą innowacyjną platformę, która ułatwi Ci życie biznesowe i zaoszczędzi pieniądze! Prezentujemy DALMA – przełomową stronę internetową, która umożliwia prostą i skuteczną analizę ofert od dostawców.

Czy zastanawiałeś się, ile Twoja firma mogłaby zaoszczędzić dzięki odpowiedniej ofercie od dostawcy? 

Wyobraź sobie, że w prosty sposób porównasz oferty wielu kontrahentów i wybierzesz najkorzystniejsze cenowo rozwiązania. Jakie to uczucie, wiedząc, że oszczędzasz na zakupach dla firmy?

Nasza platforma zapewnia:

 • Łatwość użytkowania dla szybkiego i prostego porównania ofert.
 • Oszczędność czasu dzięki przejrzystemu prezentowaniu ofert.
 • Korzystne ceny, gdyż możesz porównać propozycje różnych dostawców.
 • Personalizację kryteriów, aby otrzymywać tylko najbardziej odpowiednie oferty.
 • Bezpieczeństwo Twoich danych.


Nie trać czasu i pieniędzy na nieefektywne poszukiwanie odpowiednich ofert. Skorzystaj z naszej platformy i zacznij oszczędzać już teraz! 

Kliknij tutaj REJESTRACJA i zarejestruj się, aby uzyskać dostęp.

Kategorie
Produkcja

Automatyzacja produkcji i robotyzacja procesów produkcyjnych

Zaawansowana automatyzacja produkcji i robotyzacja procesów produkcyjnych to trendy w przemyśle, które pozwalają na znaczące podniesienie efektywności oraz jakości pracy w zakładach przemysłowych. Dzięki tym zabiegom jest możliwa poprawa bezpieczeństwa w fabryce i oddelegowanie wysoko wykwalifikowanego personelu do realizacji mniej ryzykownych zadań. Ponadto pozwala na uzyskanie lepszej powtarzalności produkowanych wyrobów, zgodnie z ustalonym wzorcem, którego parametry łatwiej kontrolować.

Kompleksowa automatyzacja procesów produkcyjnych pozwala podnieść efektywność wytwarzania nawet o kilkaset procent w porównaniu z konwencjonalnymi liniami technologicznymi, gdzie korzysta się głównie z zasobów ludzkich. W przypadku przemysłu ciężkiego redukujemy w ten sposób negatywny wpływ na zdrowie człowieka takich czynników środowiskowych jak szkodliwe substancje lotne, opary chemikaliów, wysokie temperatury czy duży poziom hałasu. Jednocześnie zapobiegamy przestojom oraz wypadkom w trakcie pracy.

Na czym polega automatyzacja i robotyzacja produkcji?

Nowoczesna automatyzacja i robotyzacja produkcji polega na zastąpieniu czynności produkcyjno-montażowych wykonywanych z użyciem siły ludzkich rąk maszynami oraz urządzeniami przemysłowymi. Eliminuje zatem ryzyko wystąpienia tzw. błędu ludzkiego. Roboty nie wykazują ponadto zmęczenia, a więc mogą pracować przez 24 godziny bez przestojów. Pozwala na przeniesienie kadry do realizacji bardziej wymagających zadań (operacyjnych, projektowych, nadzorczych), których wykonanie przez zrobotyzowany sprzęt nie jest możliwe.

Inwestycja, której celem jest automatyzacja procesów produkcji, pozwala na znaczne podniesienie sprawności produkcyjnej zakładu. Musi być jednak poparta kompleksową analizą newralgicznych etapów linii technologicznych obsługiwanych przez pracowników tak, by wykryć tzw. wąskie gardła ograniczające wydajność fabryki. Może się okazać, że w pewnych przypadkach pozostawienie człowieka jako wykonawcy danej czynności będzie lepszym rozwiązaniem, niż inwestowanie w skomplikowaną aparaturę, która będzie w stanie wykonać zadanie o dużym stopniu skomplikowania.

Warto pamiętać, że automatyzacja produkcji i robotyzacja procesów produkcyjnych jest tylko jednym z wielu elementów mogących mieć wpływ na podniesienie zdolności wytwórczych przedsiębiorstwa. Bieżąca eksploatacja maszyn, robotów oraz wszelkiego rodzaju automatyki przemysłowej wymaga również zatrudnienia wykwalifikowanych specjalistów-automatyków, którzy będą w stanie nadzorować oraz serwisować park maszynowy. Ich wiedza jest również niezbędna do bieżącego utrzymania pracy zakładu.

Częstym błędem zarządów jest automatyzacja i robotyzacja produkcji bez jasno określonych i skonkretyzowanych celów takiego zabiegu. Powinniśmy zatem najpierw ustalić, dlaczego chcemy wdrożyć te rozwiązania w swojej firmie. Bardzo istotna jest też analiza biznesowa i oszacowanie zakładanego ROI oraz kompleksowe testy każdego stanowiska przed jego właściwym uruchomieniem. Warto również pomyśleć o skalowalności, gdyż w perspektywie kilku lat uzyskana wydajność może okazać się niewystarczająca.

Jakie są korzyści automatyzacji procesów produkcji
w przemyśle?

 
 

 

 

Nie podlega dyskusji, że automatyzacja procesów produkcji w przemyśle niesie za sobą wiele zalet. Jakie są jej korzyści?

 • Możliwość pracy przez całą dobę bez konieczności przerw (z wyjątkiem prac konserwacyjnych i awarii) z tą samą precyzją oraz doskonałą powtarzalnością, niezależnie od panujących warunków środowiskowych.
 • Robotyzowanie zakładów przemysłowych zdecydowanie przyczynia się do poprawy wyników pod kątem efektywności pracy, jak i jakości wyrobów.
 • Większa powtarzalność wpływa pozytywnie na podniesienie przewidywalności zdarzeń mogących wystąpić w trakcie produkcji.
 • Maszyny mogą być w łatwy sposób zintegrowane z systemami klasy MES służącymi do zarządzania środowiskiem przemysłowym w kompleksowy sposób.
 • Podniesienie wydajności wpływa również pozytywnie na konkurencyjność przedsiębiorstwa na arenie międzynarodowej.

Dobrze przeprowadzony proces modernizacji przekłada się także na optymalne zużycie energii, dzięki czemu praca zakładu jest bardziej przyjazna dla środowiska naturalnego.

Niezależnie czy zajmujemy się działalnością w zakresie obróbki metali, produktami tekstylnymi czy też działamy w branży chemicznej lub farmaceutycznej, nowoczesne rozwiązania automatyzacji procesów produkcyjnych pozwolą wesprzeć naszą pracę. Sprawdzają się na każdym etapie dostarczania wyrobu, również w trakcie magazynowania, dzięki możliwości adaptacji automatycznych maszyn oraz linii pozwalających na szybki i bezpieczny transport, jak i kompletowanie towarów. Poprawiają zatem efektywność logistyki w przedsiębiorstwie.

Urządzenia stosowane w robotyzacji i automatyzacji doskonale sprawdzają się w zintegrowanych środowiskach montażowych oraz produkcyjnych, gdzie linie technologiczne są zsynchronizowane poprzez użycie innowacyjnych czujników pomiarowych oraz kamer. Roboty dopasowują dzięki temu swoje reakcje do aktualnej sytuacji, dzięki czemu zapobiegamy kolizjom i tworzeniu się zatorów, a jednocześnie podnosimy wydajność całego zakładu. Łatwe w obsłudze sterowniki i panele operatorskie dodatkowo podnoszą komfort pracy.


Pobierz E-Booka!

Jakie problemy rozwiązuje robotyzacja
procesów produkcyjnych?

Wypadki i urazy oraz związane z tymi zdarzeniami przestoje to częste zjawiska, z jakimi borykają się przedsiębiorstwa produkcyjne. Niosą one za sobą również ryzyko dla pracodawcy ze względu na konieczność ponoszenia kosztów uposażenia pracownika na L4 oraz ewentualnej wypłaty odszkodowania. Automatyzacja i robotyzacja procesów pozwalają zapobiec takim przypadkom, a jednocześnie zwiększyć moce wytwórcze. W pełni zautomatyzowana fabryka może dostarczać produkty do dostawców przez całą dobę.

Chęć poprawy aspektów jakościowych to kolejna determinanta, która sprawia, że zarządy przedsiębiorstw działających w przemyśle wytwórczym decydując się na wdrożenie zaawansowanych rozwiązań z zakresu automatyzacji procesów produkcji. Pozwalają one na redukcję ilości towarów, które nie przechodzą pozytywnie etapu kompleksowej kontroli jakości. Warto pamiętać, że wdrożenie powinno odbywać się z udziałem profesjonalistów, którzy wykonanie realizacji poprzedzą szczegółową analizą techniczno-biznesową.

Implementacja rozwiązań z zakresu automatyki i robotyki przemysłowej w przedsiębiorstwie produkcyjnym pozwala również na przeznaczenie dodatkowego czasu na podniesienie kwalifikacji personelu, który zajmował się obsługą linii technologicznej. Doświadczeni i zaufani pracownicy mogą zająć się technicznymi aspektami eksploatacji wdrożonych maszyn, bez konieczności poszukiwania całkowicie nowej kadry specjalistów automatyków i robotyków. Ponadto pozwala zredukować koszty związane z pracą w systemie 3-zmianowym.

Zastosowanie automatyzacja produkcji i robotyzacja procesów produkcyjnych przyczynia się również do efektywniejszego zarządzania zużyciem energii, a jednocześnie mniejszej emisji substancji lotnych do atmosfery. Efektem jest większa przyjazność dla środowiska i możliwość spełnienia coraz bardziej rygorystycznych norm ekologicznych określanych przez Unię Europejską oraz inne instytucje międzynarodowe.

Większa wydajność zakładu, dzięki automatyzacji i robotyzacji procesów

Zwiększenie wydajności pracy zakładu przemysłowego to jedna z wielu korzyści, którą możemy uzyskać, dzięki automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych w firmie. Redukujemy również ilość przestojów związanych z wypadkami pracowników w trakcie wykonywania czynności służbowych, a także podnosimy efektywność operacyjną całego przedsiębiorstwa. Zapewniamy również większą powtarzalność produkcji, a co za tym idzie wyższą jakość dostarczanych towarów. Jednocześnie obniżamy jednostkowe koszty związane z wyprodukowaniem egzemplarza wyrobu.

Coraz bardziej popularna w przemyśle automatyzacja procesów produkcyjnych oraz robotyzacja produkcji przyczynia się do całościowej optymalizacji pracy zakładu przemysłowego. W pozytywny sposób wpływa na bezpieczeństwo, dzięki wszelkiego rodzaju automatycznym czujnikom pomiarowym zintegrowanym z systemami odcinającymi dopływ gazu czy prąd elektrycznego, a także instalacjami przeciwpożarowymi. Zdecydowanie przekłada się na poprawę jakości dostarczanych produktów.

Kategorie
MES

Nowoczesne systemy klasy MES

Innowacyjny system MES to nowoczesne oprogramowanie informatyczne dedykowane do profesjonalnych zastosowań w przemysłowym środowisku produkcyjnym. Pozwalają na wspomaganie oraz optymalizację procesów wewnętrznych w wielu aspektach, tj. jakościowych, ilościowych czy wydajnościowych. Jednocześnie podnosi komfort pracy operatorów maszyn oraz inżynierów produkcji, zapewniając ponadto wyższy poziom bezpieczeństwa. Przyczynia się również do efektywniejszego wykorzystania energii oraz surowców.

Nowatorskie oprogramowanie MES (ang. Manufacturing Execution System) pomaga w ograniczeniu kosztów operacyjnych działalności przedsiębiorstwa produkcyjnego i zapewnieniu perfekcyjnej zgodności z normami oraz przepisami dotyczącymi wytwarzanych wyrobów. Rozwiązania tego rodzaju stanowią narzędzie integrujące warstwę biznesową (planowanie i logistyka) i produkcyjną w fabryce, obsługiwane odpowiednio przez technologie ERP oraz SCADA. Pozwalają one na łatwe zarządzanie i raportowanie w rozproszonym środowisku przemysłowym.

Czym są i jak działają przemysłowe systemy klasy MES?

Coraz popularniejsze przemysłowe systemy klasy MES to oprogramowanie do administracji, monitorowania oraz bieżącej kontroli każdego aspektu produkcji w zakładzie. Służą one do sprawowania nadzoru nad takimi obszarami jak:

 • harmonogram i rozdział zadań produkcyjnych (Dispatching Production Units/Operations and Detailed Scheduling),
 • alokacja zasobów materialnych i ludzkich (Resource Allocation and Status/Labor Management),
 • monitorowanie produkcji (Production Tracking and Genealogy, Traceability),
 • zarządzanie jakością, wydajnością i wytwarzaniem (Quality and Process Management/Performance Analysis),
 • przetwarzanie, zbieranie i akwizycja informacji (Data Collection and Aquisition),
 • wspomaganie obiegu dokumentów (Document Control),
 • kontrola ruchu w zakładzie (Maintenance Management).

Warto wspomnieć, iż nie zawsze system MES wdrożony w obiekcie przemysłowym obsługuje każdy z wymienionych aspektów. Często zachodzi potrzeba kontroli jedynie kilku z nich, dlatego też często można spotkać oprogramowanie dystrybuowane w formie modułów.

Rozwiązania tej klasy pozwalają na wsparcie decyzyjności operatorów maszyn, urządzeń oraz linii technologicznych. Dostarczają im w czasie rzeczywistym wiarygodne informacje na temat stanu produkcji, a jednocześnie natychmiastowo powiadamiają o sytuacjach alarmowych i wszelkiego rodzaju błędach. Umożliwiają również monitorowanie wydajności stanowisk produkcyjnych oraz generowanie raportów na temat ich pracy oraz analiz wskaźnika OEE (ang. Overall Equipment Effectiveness). Zapewniają bieżące dopasowanie do określonych standardów jakościowych.

Praktyczną funkcją systemów klasy MES jest analiza danych pomiarowych, która w połączeniu z pozostałymi modułami oprogramowania, pozwala na korekcję wszelkich błędów i spowodowanych nimi odchyleń od zadanych wartości w czasie rzeczywistym. Dzięki temu zapewniamy wyższą jakość produkcji i mniejszy odsetek odrzuconych wyrobów z powodu niespełnienia norm ilościowych oraz jakościowych. W przypadku akwizycji informacji ze sterowników PLC i programów SCADA oraz baz danych mamy możliwość tworzenia przejrzystych raportów dla personelu, jak i kadry zarządzającej.

Jakie są zalety profesjonalnego oprogramowania MES?

Wykorzystanie profesjonalnego oprogramowania MES niesie za sobą szereg wymiernych korzyści dla zakładu przemysłowego. Jakie są jego główne zalety?

 • Wpływa pozytywnie na obniżenie jednostkowych kosztów produkcji.
 • Pozwala wyraźnie podnieść efektywność pracy personelu.
 • Przyczynia się do zwiększenia produktywności parku maszynowego.
 • Poprawia jakość wyrobów, jednocześnie zmniejszając straty na etapie jej kontroli.
 • Zwiększa poziom niezawodności linii technologicznych i eliminuje przestoje.
 • Skraca czas trwania pojedynczego cyklu produkcyjnego.

Nowoczesne systemy klasy MES pozwalają na lepsze wykorzystanie dostępnych maszyn oraz precyzyjniejszą kontrolę pracy zakładu, przy jednoczesnej centralizacji i integracji wszystkich elementów systemowych. Zarządzanie i raportowanie odbywają się przy użyciu jednej aplikacji.

Wśród zalet płynących z wykorzystania oprogramowania do nadzorowania produkcji przemysłowej wymienia się także wzrost wskaźnika OEE (tzw. Całkowita Efektywność Wyposażenia). Mają na niego wpływ czynniki takie jak dostępność maszyn, ich wydajność oraz jakość pracy. Parametr ten jest związany z koncepcją TPM (ang. Total Productivity Maintenance). Stanowi jeden z najważniejszych wyznaczników sprawności wytwarzania.

Dużą korzyścią wynikającą z zastosowania systemów MES jest również możliwość lepszej wizualizacji wszystkich elementów procesu produkcyjnego w czasie rzeczywistym. Pozwala na lepszą ocenę każdego etapu produkcji i bieżącą korekcję parametrów. Innym wartym wspomnienia aspektem jest zbieranie danych na temat wadliwych komponentów, co pozwala usprawnić kontrolę jakości i zmniejszyć ilość produktów z utajonymi wadami fabrycznymi.

Zaawansowane oprogramowanie klasy MES jest również nieocenionym wsparciem w procesie podejmowania decyzji dla operatorów maszyn, jak i zarządów przedsiębiorstw o charakterze produkcyjnym. Pozwala na bieżące raportowanie wszystkich aspektów pracy linii technologicznych, jak i zakładu jako całości. Nie wymaga zbierania informacji z różnych źródeł i ich ręcznego przetwarzania – wszystko odbywa się w pełni automatycznie.

Gdzie są stosowane systemy informatyczne klasy MES?

Jednym z głównych beneficjentów zalet, jakie niesie za sobą system MES, jest przemysł ciężki. Pozwala on na zachowanie rygorystycznych harmonogramów oraz planu produkcji w górnictwie. Nieprzerwane wydobycie surowców jest tutaj związane z komunikacją przy użyciu środków transportu bliskiego oraz przeładunkiem w punkcie logistycznym. Warto pamiętać, iż w przypadku jakichkolwiek opóźnień w tym zakresie ze strony przedsiębiorstwa wydobywczego, może dojść do nałożenia kar finansowych.

Specjalistyczne oprogramowanie klasy MES umożliwia monitorowanie całego procesu, łącznie z aktualnym stanem pracy urządzeń przeznaczonych do bezpośredniego wydobycia. Bieżący pomiar wszystkich parametrów nie tylko usprawnia procesowanie, lecz również pomaga podnieść jakość pracy i wydobywanego surowca, dzięki określaniu jego właściwości w czasie rzeczywistym. Nowoczesne rozwiązania informatyczne pozwalają także na doskonałą synchronizację wszystkich elementów produkcji, tj. systemów sterowania czy kontroli jakościowej.

Branża medyczna i farmaceutyczna to kolejne sektory korzystające z zalety profesjonalnych systemów klasy MES. Dzięki nim możliwe jest usprawnienie procesu wdrażania leków pod kątem jakości. Pozwalają na lepszą alokację zasobów produkcyjnych zarówno w zakresie maszyn, jak i wykwalifikowanego personelu. Ponadto wspomaga procedury związane z bieżącym utrzymaniem zakładu, czyli również sterylnością, czyszczeniem oraz dezynfekcją.

Wysokiej klasy oprogramowanie MES jest stosowane również w energetyce, gdzie może być wykorzystywane do kompleksowej integracji z systemami dostarczania urobku wprost z kopalni, który służy do zasilania konwencjonalnych elektrowni węglowych. Profesjonalne rozwiązania są także stosowane w przedsiębiorstwach posiadających laboratoria o charakterze badawczo-rozwojowym.

Optymalizacja efektywności produkcji
dzięki systemom MES

Powszechnie stosowane w przemyśle systemy MES pozwalają na skuteczną optymalizację efektywności produkcji. Oprogramowanie tej klasy umożliwia śledzenie wszystkich procesów w czasie rzeczywistym i pozyskiwanie informacji na temat aktualnych parametrów pracy oraz wskaźnika OEE. Jednocześnie możliwe jest szybkie wykrywanie błędów i zapobieganie przestojom oraz efektywne planowanie każdego aspektu technologii wytwarzania i kolejkowanie zadań.

Wspierające szereg procesów decyzyjnych rozwiązania informatyczne dla przemysłu doskonale sprawdzają się również w roli akwizytorów informacji na temat uszkodzonych produktów na etapie kontroli jakości. Pomagają także w zadaniach związanych z przetwarzaniem oraz obiegiem dokumentacji w przedsiębiorstwie. Jeżeli szukamy sposobu na zwiększenie efektywności pracy i eliminację przestojów maszyn, a jednocześnie obniżenie kosztów produkcji, to zdecydowanie systemy klasy MES będą znakomitym wyborem, który spełni nasze oczekiwania.

Facebook
Twitter
LinkedIn