Automatyzacja produkcji i robotyzacja procesów produkcyjnych

Automatyzacja produkcji i robotyzacja procesów produkcyjnych

Zaawansowana automatyzacja produkcji i robotyzacja procesów produkcyjnych to trendy w przemyśle, które pozwalają na znaczące podniesienie efektywności oraz jakości pracy w zakładach przemysłowych. Dzięki tym zabiegom jest możliwa poprawa bezpieczeństwa w fabryce i oddelegowanie wysoko wykwalifikowanego personelu do realizacji mniej ryzykownych zadań. Ponadto pozwala na uzyskanie lepszej powtarzalności produkowanych wyrobów, zgodnie z ustalonym wzorcem, którego parametry łatwiej kontrolować.

Kompleksowa automatyzacja procesów produkcyjnych pozwala podnieść efektywność wytwarzania nawet o kilkaset procent w porównaniu z konwencjonalnymi liniami technologicznymi, gdzie korzysta się głównie z zasobów ludzkich. W przypadku przemysłu ciężkiego redukujemy w ten sposób negatywny wpływ na zdrowie człowieka takich czynników środowiskowych jak szkodliwe substancje lotne, opary chemikaliów, wysokie temperatury czy duży poziom hałasu. Jednocześnie zapobiegamy przestojom oraz wypadkom w trakcie pracy.

Na czym polega automatyzacja i robotyzacja produkcji?

Nowoczesna automatyzacja i robotyzacja produkcji polega na zastąpieniu czynności produkcyjno-montażowych wykonywanych z użyciem siły ludzkich rąk maszynami oraz urządzeniami przemysłowymi. Eliminuje zatem ryzyko wystąpienia tzw. błędu ludzkiego. Roboty nie wykazują ponadto zmęczenia, a więc mogą pracować przez 24 godziny bez przestojów. Pozwala na przeniesienie kadry do realizacji bardziej wymagających zadań (operacyjnych, projektowych, nadzorczych), których wykonanie przez zrobotyzowany sprzęt nie jest możliwe.

Inwestycja, której celem jest automatyzacja procesów produkcji, pozwala na znaczne podniesienie sprawności produkcyjnej zakładu. Musi być jednak poparta kompleksową analizą newralgicznych etapów linii technologicznych obsługiwanych przez pracowników tak, by wykryć tzw. wąskie gardła ograniczające wydajność fabryki. Może się okazać, że w pewnych przypadkach pozostawienie człowieka jako wykonawcy danej czynności będzie lepszym rozwiązaniem, niż inwestowanie w skomplikowaną aparaturę, która będzie w stanie wykonać zadanie o dużym stopniu skomplikowania.

Warto pamiętać, że automatyzacja produkcji i robotyzacja procesów produkcyjnych jest tylko jednym z wielu elementów mogących mieć wpływ na podniesienie zdolności wytwórczych przedsiębiorstwa. Bieżąca eksploatacja maszyn, robotów oraz wszelkiego rodzaju automatyki przemysłowej wymaga również zatrudnienia wykwalifikowanych specjalistów-automatyków, którzy będą w stanie nadzorować oraz serwisować park maszynowy. Ich wiedza jest również niezbędna do bieżącego utrzymania pracy zakładu.

Częstym błędem zarządów jest automatyzacja i robotyzacja produkcji bez jasno określonych i skonkretyzowanych celów takiego zabiegu. Powinniśmy zatem najpierw ustalić, dlaczego chcemy wdrożyć te rozwiązania w swojej firmie. Bardzo istotna jest też analiza biznesowa i oszacowanie zakładanego ROI oraz kompleksowe testy każdego stanowiska przed jego właściwym uruchomieniem. Warto również pomyśleć o skalowalności, gdyż w perspektywie kilku lat uzyskana wydajność może okazać się niewystarczająca.

Jakie są korzyści automatyzacji procesów produkcji
w przemyśle?

 
 

 

 

Nie podlega dyskusji, że automatyzacja procesów produkcji w przemyśle niesie za sobą wiele zalet. Jakie są jej korzyści?

  • Możliwość pracy przez całą dobę bez konieczności przerw (z wyjątkiem prac konserwacyjnych i awarii) z tą samą precyzją oraz doskonałą powtarzalnością, niezależnie od panujących warunków środowiskowych.
  • Robotyzowanie zakładów przemysłowych zdecydowanie przyczynia się do poprawy wyników pod kątem efektywności pracy, jak i jakości wyrobów.
  • Większa powtarzalność wpływa pozytywnie na podniesienie przewidywalności zdarzeń mogących wystąpić w trakcie produkcji.
  • Maszyny mogą być w łatwy sposób zintegrowane z systemami klasy MES służącymi do zarządzania środowiskiem przemysłowym w kompleksowy sposób.
  • Podniesienie wydajności wpływa również pozytywnie na konkurencyjność przedsiębiorstwa na arenie międzynarodowej.

Dobrze przeprowadzony proces modernizacji przekłada się także na optymalne zużycie energii, dzięki czemu praca zakładu jest bardziej przyjazna dla środowiska naturalnego.

Niezależnie czy zajmujemy się działalnością w zakresie obróbki metali, produktami tekstylnymi czy też działamy w branży chemicznej lub farmaceutycznej, nowoczesne rozwiązania automatyzacji procesów produkcyjnych pozwolą wesprzeć naszą pracę. Sprawdzają się na każdym etapie dostarczania wyrobu, również w trakcie magazynowania, dzięki możliwości adaptacji automatycznych maszyn oraz linii pozwalających na szybki i bezpieczny transport, jak i kompletowanie towarów. Poprawiają zatem efektywność logistyki w przedsiębiorstwie.

Urządzenia stosowane w robotyzacji i automatyzacji doskonale sprawdzają się w zintegrowanych środowiskach montażowych oraz produkcyjnych, gdzie linie technologiczne są zsynchronizowane poprzez użycie innowacyjnych czujników pomiarowych oraz kamer. Roboty dopasowują dzięki temu swoje reakcje do aktualnej sytuacji, dzięki czemu zapobiegamy kolizjom i tworzeniu się zatorów, a jednocześnie podnosimy wydajność całego zakładu. Łatwe w obsłudze sterowniki i panele operatorskie dodatkowo podnoszą komfort pracy.


Pobierz E-Booka!

Jakie problemy rozwiązuje robotyzacja
procesów produkcyjnych?

Wypadki i urazy oraz związane z tymi zdarzeniami przestoje to częste zjawiska, z jakimi borykają się przedsiębiorstwa produkcyjne. Niosą one za sobą również ryzyko dla pracodawcy ze względu na konieczność ponoszenia kosztów uposażenia pracownika na L4 oraz ewentualnej wypłaty odszkodowania. Automatyzacja i robotyzacja procesów pozwalają zapobiec takim przypadkom, a jednocześnie zwiększyć moce wytwórcze. W pełni zautomatyzowana fabryka może dostarczać produkty do dostawców przez całą dobę.

Chęć poprawy aspektów jakościowych to kolejna determinanta, która sprawia, że zarządy przedsiębiorstw działających w przemyśle wytwórczym decydując się na wdrożenie zaawansowanych rozwiązań z zakresu automatyzacji procesów produkcji. Pozwalają one na redukcję ilości towarów, które nie przechodzą pozytywnie etapu kompleksowej kontroli jakości. Warto pamiętać, że wdrożenie powinno odbywać się z udziałem profesjonalistów, którzy wykonanie realizacji poprzedzą szczegółową analizą techniczno-biznesową.

Implementacja rozwiązań z zakresu automatyki i robotyki przemysłowej w przedsiębiorstwie produkcyjnym pozwala również na przeznaczenie dodatkowego czasu na podniesienie kwalifikacji personelu, który zajmował się obsługą linii technologicznej. Doświadczeni i zaufani pracownicy mogą zająć się technicznymi aspektami eksploatacji wdrożonych maszyn, bez konieczności poszukiwania całkowicie nowej kadry specjalistów automatyków i robotyków. Ponadto pozwala zredukować koszty związane z pracą w systemie 3-zmianowym.

Zastosowanie automatyzacja produkcji i robotyzacja procesów produkcyjnych przyczynia się również do efektywniejszego zarządzania zużyciem energii, a jednocześnie mniejszej emisji substancji lotnych do atmosfery. Efektem jest większa przyjazność dla środowiska i możliwość spełnienia coraz bardziej rygorystycznych norm ekologicznych określanych przez Unię Europejską oraz inne instytucje międzynarodowe.

Większa wydajność zakładu, dzięki automatyzacji i robotyzacji procesów

Zwiększenie wydajności pracy zakładu przemysłowego to jedna z wielu korzyści, którą możemy uzyskać, dzięki automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych w firmie. Redukujemy również ilość przestojów związanych z wypadkami pracowników w trakcie wykonywania czynności służbowych, a także podnosimy efektywność operacyjną całego przedsiębiorstwa. Zapewniamy również większą powtarzalność produkcji, a co za tym idzie wyższą jakość dostarczanych towarów. Jednocześnie obniżamy jednostkowe koszty związane z wyprodukowaniem egzemplarza wyrobu.

Coraz bardziej popularna w przemyśle automatyzacja procesów produkcyjnych oraz robotyzacja produkcji przyczynia się do całościowej optymalizacji pracy zakładu przemysłowego. W pozytywny sposób wpływa na bezpieczeństwo, dzięki wszelkiego rodzaju automatycznym czujnikom pomiarowym zintegrowanym z systemami odcinającymi dopływ gazu czy prąd elektrycznego, a także instalacjami przeciwpożarowymi. Zdecydowanie przekłada się na poprawę jakości dostarczanych produktów.