Programy do planowania produkcji

Czym są systemy do planowania produkcji?

Systemy do planowania produkcji są zestawem narzędzi informatycznych, które wspomagają przedsiębiorstwo w tworzeniu strategii produkcji, planów produkcyjnych oraz kontroli ich realizacji. Umożliwiają zoptymalizowanie zasobów ludzkich i parku maszynowego. Poprawiają komunikację pomiędzy działem planowania i realizacji produkcji, integrują systemy przechowujące dane do produkcji. Systemy pozwalają na efektywne zaplanowanie łańcucha dostaw, co eliminuje przestoje i poprawia gospodarkę surowcową i magazynową. Dostarczają narzędzia do skalkulowania kosztu jednostkowego wytworzenia produkcji co wspomaga tworzenie budżetu produkcji. Dzięki powyższym funkcjom systemy wspomagają terminowe wywiązywanie się z kontraktów, a także tworzeniu raportów oceniających rezultaty działalności produkcyjnej.

Poznaj systemy informatyczne
Dalma ERP

Co osiągniesz dzięki planowaniu produkcji
z oprogramowaniem Dalma ERP?

Zaufanie klientów

Dotrzymuj terminów dostaw i pozyskuj zadowolonych kontrahentów.

Optymalne zarządzanie stanem magazynowym

Zlikwiduj nadmierne zapasy magazynowe i usprawnij wyszukiwanie towarów na magazynie.

  Niskie koszty magazynowania

Optymalnie wykorzystaj powierzchnię magazynu i zsynchronizuj łańcuch dostaw z produkcją

Brak przestojów produkcyjnych

Zarządzaj parkiem maszynowym i planuj jego wykorzystanie tak, aby zapewnić płynna produkcję.   

Lepsza organizacja  pracy zespołu

Wprowadź optymalny podział obowiązków i usprawnij szkolenia nowych pracownik

Rynkowa elastyczność

Przewiduj sezonowe trendy na rynku i dopasuj plan produkcji tak, aby produkty trafiały do sprzedaży we właściwym czasie.

Kontrola kosztów  produkcji

Skalkuluj koszt jednostkowy produkcji i oszacuj opłacalność nowego produktu.

Ciągła komunikacja

Usprawnij przepływ informacji między działem planowania a działem realizacji produkcji i dostosuj podaż do popytu.

Zobacz jak Dalma może Ci pomóc w efektywnym planowaniu produkcji

Tworzenie planów sprzedaży

Korzystając z programu do planowania produkcji firmy DALMA będziesz miał możliwość tworzenia planów sprzedaży na wskazane okresy (zazwyczaj 3 miesiące) korzystając z danych historycznych czyli np. analogicznych miesięcy poprzedniego roku. Są to oczywiście przykładowe rozwiązania, ale system DALMA ma możliwość stworzenia planów, które będą odpowiadały na indywidualne potrzeby Klienta, dostosowując się do specyfiki działania danej firmy.

Tworzenie planów produkcji

Plany produkcji tworzymy w oparciu o plany sprzedaży. Mamy możliwość wybrania z jakiego planu sprzedaży chcemy pobrać dane. Istnieje również możliwość importów planów z pliku. Każdy plan możemy dowolnie edytować tak aby dostosować go do indywidualnych potrzeb produkcyjnych d danym okresie produkcyjnym. W oparciu o tak stworzony plan mamy możliwość tworzenia symulacji surowcowych, które będą potrzebne do realizacji założonego planu.

Symulacja surowców potrzebnych do produkcji

Sprawdź, czy wszystkie surowce do produkcji będą dostępne na czas. Połącz plany sprzedaży z planami produkcji i stwórz symulację surowców, które będą potrzebne, aby zamówić je z wyprzedzeniem. Uniknij gromadzenia nadmiernych stanów magazynowych.

Tworzenie raportów z realizacji planów produkcyjnych

Opracuj raporty produkcyjne w dowolnym momencie i kontroluj wykonalność planów. System DBS Dalma zawiera zestaw raportów, które zgromadzą informacje niezbędne dla osób zarządzających produkcją.

30 lat doświadczenia
w modelowaniu procesów produkcyjnych

Nasze wieloletnie doświadczenie w ścisłej współpracy z firmami produkcyjnymi pozwala na efektywne zastosowanie rozwiązań, dostosowanych do potrzeb Twojej organizacji. Wdrażamy programy, które pozwolą Ci opracować precyzyjne plany produkcyjne, które dostosujesz do potrzeb sprzedażowych i wymagań rynku. Oprogramowanie Dalma rozwija się wraz z Twoją firmą i zapewnia pełną elastyczność do Twoich procesów firmowych.