System Dalma – automatyzacja procesów księgowych

Robotyzacja procesów księgowych – kropka nad i w Twojej firmie

Rozwijasz swoją firmę produkcyjną i wprowadzasz systemy, które automatyzują sprzedaż, obsługę magazynów i procesy logistyczne. Jednak aby Twoja firma działała naprawdę dobrze, potrzebujesz  czegoś – automatyzacji pracy w księgowości.

System Dalma pozwoli Ci zwiększyć kontrolę nad tym, jak przetwarzane, dekretowane, rozliczane i przechowywane są dokumenty księgowe w Twojej firmie. Chcesz przyśpieszyć prace księgowości? Z nami 100 przelewów wykonasz nawet w 5 minut.

Poznaj systemy informatyczne
Dalma ERP

Co zyska Twoja firma dzięki systemowi RPA w księgowości

Szybkie księgowanie dokumentów księgowych i faktur

Usprawnij przepływ dokumentacji dzięki automatyzacji powtarzalnych czynności. Wyeliminuj błędy, które powstają podczas ręcznego wprowadzania danych. Stwórz dzienniki i paczki księgowań, które automatycznie zaksięgują Twoje dokumenty.

Bieżąca kontrola kosztów

Ustal przyczyny zawyżonych kosztów i wprowadź natychmiast działania naprawcze. Wykrywaj anomalie za pomocą szczegółowej kontroli kosztów w czasie rzeczywistym. Uzyskaj dostęp do raportów, które na bieżąco analizują generowane koszty.

Automatyczne rozliczenia cykliczne

Automatycznie bilansuj i rozliczaj konta międzyokresowo. Wprowadź automatyczne księgowanie rozliczeń poprzez księgowanie kasy banków i połączenie ich z dokumentami. Zapomnij o ręcznym rozliczaniu i księgowaniu różnic kursowych.

Księgowanie dodatkowych informacji

Zyskaj możliwość księgowania dodatkowych informacji takich jak waluty, paliwa, media itd. Sporządzaj szybciej sprawozdania dla zewnętrznych instytucji kontrolujących.

Eksport przelewów

Uprość powtarzalne czynności takie jak kontrola zgodności przelewów z białą księgą czy eksport przelewów do banku.

Pełna kontrola należności i zobowiązań

Zyskaj dostęp do aktualnych należności oraz zobowiązań. Uruchom szybciej proces miękkiej windykacji dzięki natychmiastowej informacji o zaleganiu z płatnością.

Zobacz, w jaki sposób system Dalma pomoże Ci w automatyzacji księgowości

Dzienniki i paczki księgowań

Stwórz w firmie dzienniki księgowań i zaprojektuj automatyczne księgowania i mechanizmy dekretacji. Przyśpiesz księgowanie większości dokumentów wytworzonych w firmie przez stworzenie mechanizmu dedykowanych paczek księgowania setek, a nawet tysięcy dokumentów (np. faktury sprzedaży, zakupu zakupu i kosztowe, kasy i banki, dokumenty przychodowe, dokumenty rozchodowe, amortyzacja środków trwałych czy też rozliczenia międzyokresowe).

Nośniki i stanowiska kosztów

Stwórz mechanizm, który pozowali wprowadzić odpowiednie rozwiązanie tam,  gdzie powstają koszty (stanowisko powstawania kosztów i nośnik kosztów). Poprzez przeniesienie tych danych do księgowości możesz szybko i dokładnie kontrolować koszty, jakie powstają w firmie. Takie rozwiązanie w znaczącym stopniu przyśpiesza analizę kosztów i usprawnia pracę działów księgowych, ponieważ wszystkie dane automatycznie przenoszą się do systemu finansowo-księgowego.

Automatyczne bilansowanie i rozliczanie

System DBS Dalmy bilansuje automatycznie dokumenty w momencie wprowadzania i księgowania rejestrów kasowych i bankowych oraz ich księgowań. Możesz także automatycznie wyliczyć i księgować różnice kursowe.

Aby maksymalnie uprościć pracę księgowych wykorzystaj rozwiązanie rozliczeń międzyokresowych, czyli automatycznych różnego rodzaju cyklicznych rozliczeń takich jak leasingi, ubezpieczenia, umowy najmu, prenumeraty, licencje, amortyzacja środków trwałych.

Wartości dodatkowe dla kont

Analizuj dane dodatkowe i notuj je na kontach, np. waluty, wartość za paliwo – ON, PB, LPG, media – kWh, m3 itd.

Kontrola należności i zobowiązań, eksport przelewów

Zautomatyzuj takie procesy jak kontrola przelewów pod kątem białej listy, eksportowanie przelewów do systemów bankowych, również tych płaconych metodą split payment. W przypadku należności wykorzystaj mechanizm wiekowania należności oraz automatycznego wyliczania odsetek i generowanie not odsetkowych.

Dowiedz się, jak może wyglądać RPA w Twojej księgowości

Dlaczego warto skorzystać z automatyzacji księgowości Dalmy

Pomagamy Ci wdrożyć procesy automatyzacji w księgowości, a także służymy wsparciem podczas korzystania z naszego systemu. Nasz suport techniczny online jest dla Ciebie

Nasze rozwiązania dostosują się do rozwoju Twojej firmy i zmieniających się przepisów podatkowych.

Mamy 30 lat doświadczenia w modelowaniu procesów w działach księgowych firm produkcyjnych. Wskażemy ci najlepsze rozwiązania.

Poznaj systemy informatyczne
Dalma ERP

Poznaj inne rozwiązania Dalmy, które optymalizują działania księgowości