Program do zarządzania produkcją Dalma

Czym są programy do zarządzania produkcją

Programy do zarządzania procesem produkcji to narzędzia informatyczne, dzięki którym usprawniasz proces produkcyjny i sterujesz zasobami przedsiębiorstwa tak, aby szybciej realizować biznesowe cele. System do zarządzania produkcją scala procesy w firmie i usprawnia przepływ informacji między pracownikami.

Poznaj systemy informatyczne
Dalma ERP

Zobacz, co zyskasz dzięki systemowi zarządzania produkcją Dalma

Sterowanie systemami automatyzacji produkcji

Stwórz harmonogramy produkcji i dostarcz systemom automatyki przemysłowej danych, które umożliwią im prawidłową pracę.

Wyeliminowanie błędów


Zastosuj w zarządzaniu produkcją kody paskowe i uwolnij pracowników od rutynowych czynności, które powodują błędy.

Usprawnienie procesów magazynowania

Przyspiesz proces kompletacji przyjęć i wydań towarów oraz uniknij pomyłek przy wydaniach magazynowych.

Kontrola jakości


Usprawnij procesy poboru i identyfikacji próbek. Nie dopuszczaj do obrotu surowców i wyrobów gotowych bez sprawnego systemu kontroli jakości

Zobacz, co potrafi program
do zarządzania produkcją Dalma

Tworzy precyzyjne receptury produkcyjne

Receptury uwzględniają wszystkie surowce, proporcje wg kalkulowanej ilości, opakowania, etykiety oraz inne składniki (maszyny, parametry produkcji, czas pracy, zużycie energii). Dzięki temu masz pełną kontrolę nad jakością produkcji.

Tworzy zlecenia produkcyjne

Proces zarządzania zleceniami produkcyjnymi za pomocą kodów paskowych (system DBS) jest w pełni zautomatyzowany i oparty o statusy (operacje), przez które musi przejść każde zlecenie. Dzięki temu możesz zorganizować pracę tak, aby optymalnie wykorzystać potencjał maszyn oraz pracowników i uzyskać jak najlepszy wskaźnik OEE.

Integruje system produkcyjny z liniami produkcyjnymi

Rozwiązanie steruje produkcją i wymienia dane konieczne do realizacji zleceń produkcyjnych zarówno na  liniach półautomatycznych, jak i w pełni zautomatyzowanych. Dzięki temu usprawnisz już istniejący park maszynowy.

Rozlicza koszty produkcji

I nie tylko na podstawie kosztów surowców, ale także wszystkich czynników, które mogą mieć wpływ na ostateczną cenę produktu (materiały, robocizna, energia). System pozwala obliczyć cenę jednostkową wyrobu z dokładnością do 0,01 zł. Dzięki temu skalkulujesz koszty produktu nawet, jeśli dopiero chcesz wprowadzić go na rynek.

Tworzy plany produkcyjne na podstawie planów sprzedaży

Możesz zdecydować, z jakiego planu sprzedaży chcesz pobrać dane. Każdy plan dostosujesz do potrzeb produkcji w danym okresie. Dzięki temu możesz tworzyć symulacje surowcowe, które będą potrzebne do realizacji założonego planu.

Zarządzają systemem kontroli jakości

System przejmie na siebie zadania związane z atestami produkowanych wyrobów – kontrolę próbek, zarządzanie seriami i datami ważności, wystawianie i udostępnianie certyfikatów jakości. Dzięki temu utrzymasz bezpieczeństwo i wysoką jakość wyrobów, zyskasz zadowolenie klientów i ograniczysz koszty produkcji.

30 lat doświadczenia
w modelowaniu procesów produkcyjnych

Nasze wieloletnie doświadczenie w ścisłej współpracy z firmami produkcyjnymi pozwala na efektywne zastosowanie rozwiązań, dostosowanych do potrzeb Twojej organizacji. Wdrażamy programy, które pozwolą Ci opracować precyzyjne plany produkcyjne, które dostosujesz do potrzeb sprzedażowych i wymagań rynku. Oprogramowanie Dalma rozwija się wraz z Twoją firmą i zapewnia pełną elastyczność do Twoich procesów firmowych.